Szabályok

A Partversal.hu weboldal mindenki számára kényelmes, minőségi és biztonságos használatát az alábbi felhasználási feltételekkel biztosítjuk. Javasoljuk, hogy az e-boltunkban való böngészés és vásárlás előtt tanulmányozza a felhasználási feltételeket. 

Ezek a szabályok a Felhasználási Feltételekből és a Vásárlási Szabályzatból állnak. 

A Partversal.hu WEBOLDAL KERESKEDELMI PLATFORMJÁNAK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 1. A Partversal.hu

  1. A Partversal.hu egy online kereskedelmi platform (a továbbiakban: Weboldal), amely új és használt autó-, motor és tehergépjármű-alkatrészek eladóit (a továbbiakban: Eladók) köti össze olyan Vevőkkel, akik ilyen alkatrészeket vásárolnának (a továbbiakban: Vevők).

  2. A Partversal.hu szerzői tulajdonjogait az UAB „Recaras” (a továbbiakban: a Szolgáltató), vállalati kód: 303309407, cím: Zietelos str. 3, Vilnius, Litvánia, LT-03202, birtokolja, amely a Litván Köztársaság jogi személyeinek nyilvántartásában szereplő vállalat.

  3. A Szolgáltató az Eladó számára a Weboldalon szereplő termékek biztosítását, a Vevő számára pedig azok megvásárlását teszi lehetővé, de az eladásra kerülő áru (a továbbiakban: Áru) nem képezi a Szolgáltató tulajdonát. Az áruval kapcsolatos, valamint a Weboldalon megjelenő információk biztonságáért és jogszerűségéért az Eladó tartozik felelősséggel.

  4. A Partversal.hu weboldalon kizárólag olyan természetes és jogi személyek jelenthetnek meg, illetve adhatnak el árut, akik megvásárolták a kiegészítő ReCar rendszerkezelő csomagot, ezzel garantálva azt, hogy az Eladók vállalják a Felhasználási Feltételekben meghatározott felelősséget.

 2. Általános rendelkezések

  1. A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a www.partversal.hu  elektronikus kereskedelmi platform használatára vonatkoznak.

  2. Egy olyan egyén, aki meglátogatta a weboldalt, termékeket, információkat tekintett meg vagy mentett el, illetve bármilyen más formában használta a Weboldal szolgáltatásait, a Weboldal felhasználójának (a továbbiakban: Felhasználó) tekinthető akkor is, ha nem döntött úgy, hogy vásárol és a Weboldal Vevőjévé (a továbbiakban: Vevő) válik. 

  3. Minden Felhasználónak el kell fogadnia a Felhasználási Feltételeket. Ha az egyén a Szolgáltatási feltételek egy vagy több pontjával nem ért egyet, ne böngéssze és semmilyen más formában ne használja a Weboldalt.

  4. A weboldal rendszergazdájának jogában áll egyoldalúan módosítani a biztosított szolgáltatásokat, információkat és egyéb szolgáltatási feltételeket, valamint a jelen Szolgáltatási Feltételek bármely rendelkezését. A Felhasználási Feltétételek aktuális változata a Weboldalon található. A Weboldalnak a Szolgáltatási Feltételek módosítását követő használata a frissített Szolgáltatási Feltételek automatikus elfogadásának minősül.

  5. A jelen Szolgáltatási Feltételek semmilyen módon nem korlátozhatják a Felhasználóknak a Litván Köztársaság törvényei és jogszabályai értelmében fennálló jogait.

  6. A Partversal.hu Felhasználási Feltételeinek betartásáról szóló megállapodás elektronikus formában készül. A Szolgáltatóra a Litván Köztársaság törvényei, valamint a Litván Köztársaság jogszabályi rendelkezései érvényesek (a Polgári Törvénykönyvet, a fogyasztói jogok védelméről szóló törvényt, a személyes adatok jogi védelméről szóló törvényt és más jogszabályi rendelkezéseket beleértve).

 3. Felhasználói regisztráció

  1. A Weboldal egyszerűbb használatához a Felhasználók regisztrálhatnak a Partversal.hu oldalra és saját fiókot hozhatnak létre, de regisztrálatlan felhasználók is vásárolhatnak.

  2. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze vagy megszüntesse a Felhasználó regisztrációját, letiltsa a Felhasználó profilját, illetve megtagadja a szolgáltatásait a Felhasználótól abban az esetben, ha:

   1. a Felhasználó pontatlan, a valóságnak nem megfelelő vagy félrevezető információkat adott meg;

   2. a Szolgáltató alapos indokkal feltételezi, hogy ez történt.

  3. A Felhasználó felelős a bejelentkezési adatai biztonságáért.

 4. Szellemi tulajdonjogok

  1. A Weboldalon közzétett összes termékfotó az Eladók szellemi tulajdonát képezi.

  2. Az Eladók nem használhatnak interneten, fotótárakban vagy egyéb helyeken talált, mások által készített fényképeket. Az Eladók azzal, hogy hirdetést jelentetnek meg az Oldalon, tanúsítják, hogy a fényképek valamennyi szerzői joga őket illeti meg.

  3. Amennyiben a Felhasználók bármilyen formában a Szolgáltató írásos engedélye és/vagy a Szolgáltatási Feltételek betartása nélkül másolják, terjesztik és/vagy használják a Weboldalon található tartalmakat, az a szerzői jogok és más jogok megsértésének minősül, ami a Litván Köztársaság törvényei értelmében büntetendő.

 5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

  1. A Szolgáltató köteles minden erőfeszítést megtenni a Weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében, valamint azért, hogy a Weboldal megszakítások és hibák nélkül üzemeljen. 

  2. A Szolgáltatónak jogában áll bármikor módosítani a Weboldalt, illetve annak funkcióit és szolgáltatásait annak érdekében, hogy javítsa a Weboldal működését és a lehető legtöbb előnyt kínálja a Felhasználónak.

  3. A Szolgáltatónak jogában áll előzetes értesítés nélkül harmadik feleket bevonni és/vagy hozzájuk rendelni a jogait és a kötelezettségeit. 

  4. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Weboldal hibájáért, a rendszer meghibásodásáért vagy egyéb, vis major okokra visszavezethető körülményekért.

  5. A Szolgáltatónak jogában áll megszüntetni a Weboldalt.

  6. A Szolgáltató előzetes értesítés nélkül megszüntetheti vagy korlátozhatja a Felhasználó hozzáférését a Weboldalhoz, az alábbi esetekben:

   1. ha az a Litván Köztársaság törvényei és egyéb jogszabályi rendelkezései értelmében vagy egy illetékes hatóság követelményeinek való megfeleléshez adott esetben kötelezőnek minősül;

   2. a Szolgáltató vagy harmadik felek jogainak és jogos érdekeinek védelméhez szükséges;

   3. a Felhasználó esetlegesen vagy ténylegesen fenyegetést jelentett a Weboldal más felhasználóira, a Weboldalra vagy a Weboldal jó hírnevére nézve;

   4. karbantartás közben, vagy a Weboldal frissítésekor, amennyiben ehhez ilyen módon szükséges korlátozni a Felhasználókat.

 6. A Szolgáltatók és az Eladók kötelezettségei

  1. A Partversal.hu Felhasználási feltételeinek és Vásárlási Szabályzatnak (a továbbiakban: Szabályok) elfogadásával a Vevő vállalja, hogy:

   1. nem sérti, illetve nem szegi meg a törvényi rendelkezéseket, harmadik felek jogait és a Partversal.hu Szabályait;

   2. nem használja a Partversal.hu oldalt, ha a Felhasználó nem jogilag cselekvőképes, nagykorú természetes személy, akinek jogi cselekvőképességét bírósági határozat nem korlátozza, aki teljes körű jogokkal és felhatalmazással rendelkezik a tranzakciók megkötéséhez, valamint végrehajtásához, illetve akkor sem, ha a jelen Felhasználási Feltételek értelmében felfüggesztik a Felhasználónak a Partversal.hu használatához való jogát.

   3. időben megfizeti a vásárlás fejében esedékes összeget, hacsak ennek elmulasztására alapos indoka nincs (például az, hogy az Eladó megváltoztatta az Áru leírását, az Áru már elkelt, műszaki hiba miatt nem megfelelő információk jelentek meg az Áru leírásában, vagy a Vevő nem tudja felvenni a kapcsolatot az Eladóval);

   4. időben, a 8. bekezdésben meghatározott időkereten belül átveszi a kifizetett vagy a Partversal.hu oldalon keresztül lefoglalt Árut;

   5. az Áruk megvásárlása előtt alaposan elolvassa az eladó termékekkel, azok végleges árával, valamint az adókkal és más egyebekkel kapcsolatban megadott valamennyi információt, kétség vagy kérdések felmerülése setén pedig ezen túlmenően felveszi a kapcsolatot a Partversal.hu képviselőivel;

   6. értesíti a Szolgáltatót abban az esetben, ha az Eladó nem megfelelően teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit vagy más módon megsérti a Vevő jogait, illetve a jogi követelményeket;

   7. teljesíti a Vevő, egyéb, a Litván Köztársaság jogszabályai által előírt kötelezettségeit.

  2. A Partversal.hu Szabályainak elfogadásával az Eladó vállalja, hogy:

   1. nem árul hamisított árut, nem kínál olyan terméket, amelyet a védjegyek szellemi tulajdonjogainak megsértésével gyártottak vagy importáltak a Litván Köztársaság területére, más módon sem sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogait (így a szerzői tulajdonjogokat, a védjeggyel kapcsolatos jogokat, a tervezési jogokat, a szabadalmakat stb.) és más harmadik felek jogait sem;

   2. kizárólag olyan, minőségi árut értékesít, amelyet törvényesen vásárolt, és amely megfelel a Hirdetés leírásának, valamint olyan termékeket, amelyek ténylegesen készleten vannak, és vállalja a felelősséget az áru minőségbeli hibáiért vagy a jelen Szabályok és/vagy a törvények be nem tartásáért. Az áru hibáival, az árura vonatkozó nem megfelelő információkkal és más eltérésekkel, rendellenességekkel kapcsolatban közvetlenül az Eladót szükséges megkeresni;

   3. időben előkészíti az árut az átvételhez vagy a kiszállításhoz, hacsak alapos oka nincs ennek elmulasztására, például ha a Vevő megszegi vagy nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit, illetve a Hirdetésben meghatározott további felhasználási feltételeket, vagy ha nem sikerül felvenni a kapcsolatot a Vevővel;

   4. semmilyen eszközzel és intézkedéssel sem manipulálja a termékek árát, illetve nem zavarják meg más Eladók értékesítéseit.

   5. nem tesz olyan lépést, amellyel aláássa a Vevői visszajelzéseket vagy az értékesítési rangsorolás rendszerét;

   6. az értékesítés, a vásárlás és az áruk átvételének célján kívül másra nem használja fel a Vevők kapcsolatos adatait;

   7. teljesíti az Eladó, egyéb, a Litván Köztársaság jogszabályai által előírt kötelezettségeit.

  3. A Felhasználók (a Vevők és az Eladók egyaránt) vállalják, hogy:

   1. nem ruházza át a Partversal.hu Felhasználói fiókát és bejelentkezési adatait harmadik felekre, biztosítja az ilyen adatok bizalmasságát és biztonságát;

   2. nem tesz olyan lépést, amely veszélyeztetné a Partversal.hu weboldal és az ahhoz tartozó adatbázis biztonságát, nem terjesztenek olyan információkat, amelyek vírusokat vagy más olyan számítógépes programokat vagy fájlokat tartalmaznak, amelyek megzavarhatják a Partversal.hu rendes működését, más számítógépekre kerülhetnek, ezzel kárt okozva más Felhasználóknak, Szolgáltatóknak vagy kárt téve azok tulajdonában, esetleg zavarhatják a Partversal.hu vagy az Ön számítógépének használatát;

   3. semmilyen célra nem hozza létre és nem másolja a Partversal.hu által biztosított szolgáltatásokat, nem tesz közzé, illetve nem tölt fel hirdetéseket, láncleveleket, nem értékesíti újra a vásárolt árut;

   4. nem használja a Partversal.hu oldalt jogellenes illegális tevékenységre vagy csalásra, nem ajánlja fel olyan termékek megvásárlását, amelyek eladása tilos vagy korlátozott;

   5. betartja a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit és teljesíti az abban meghatározott kötelezettségeket;

   6. kártalanítja a Szolgáltatót a Szolgáltatót ért veszteségek esetén, amennyiben azokat a Felhasználó okozta.

 7. A hirdetések elhelyezésére vonatkozó követelmények

  1. A Hirdetések közzététele érdekében az Eladó vállalja, hogy fix díj ellenében, a Megállapodás külön Mellékletének hatálya alatt a ReCar használtalkatrész-kezelő és -értékesítő rendszer felhasználójává válik. 

  2. Az Eladó azzal, hogy Hirdetést tesz közzé a Partversal.hu oldalon, elfogadja, hogy köteles betartani a jelen Felhasználási Feltételeket, a jogszabályi követelményeket, a tisztességes üzleti gyakorlatokat, valamint vállalja, hogy: 

   1. kizárólag a Partversal.hu megfelelő, illetve az erre a célra szolgáló hirdetési kategóriában tesz közzé Hirdetéseket;

   2. pontos, egyértelmű, teljes és a valóságnak megfelelő adatokat közöl az eladásra kínált Árura vonatkozóan, valamint nem szolgáltathat olyan információt, amely diszkriminatív, rágalmazó vagy más módon törvénysértő;

   3. megfelelő, tisztességes formában igazságos, objektív árat határoz meg az Árura, és az Árura vonatkozóan nem ad olyan árajánlatot, amely eltér az Áru legfontosabb adatai között megadott ártól, sem olyan árat, amely nem felel meg a tényleges piaci értéknek. A Hirdetésben ugyanazt az árat kell feltüntetni, mint ami a Vevőnek küldött számlán szerepel;

   4. a Hirdetés megjegyzéseinél nem tesz közzé a Hirdetés fontosabb információi közt meghatározottaktól eltérő árut vagy szolgáltatást.

   5. éles, jó minőségű fényképeket tölt fel, amelyen kizárólag az eladásra kínált áru látható, logókat, valamint egyéb grafikákat és feliratokat nem jelenít meg a fotón. Tilos fényképet feltölteni a fénykép szerzőjének vagy más jogos tulajdonosának beleegyezése nélkül (így például interneten talált fényképeket sem szabad közzé tenni);

   6. tartózkodik attól, hogy más weboldalakra mutató hivatkozásokat tegyen ki.

  3. A Partversal.hu által közzétett Hirdetéseket a Felhasználók a Hirdetés feltöltését követően néhány percen belül kulcsszó vagy kategória megadásával találhatják meg a Partversal.hu keresősávjában. A Partversal.hu meghibásodása vagy más természetű technikai nehézségek esetén azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egy Hirdetést időben feltöltöttnek tekintsen, amennyiben az legalább a feltöltését követő 24 órán belül láthatóvá válik a keresőmotorban.

  4. Az elhelyezett hirdetés keresési eredmények között elfoglalt helyét a Hirdetés tartalma, címe, keresőkifejezései, a termékek ára, az értékelések, a rangsorok és egyéb tényezők befolyásolhatják.

 8. Vevői regisztráció és részvétel a Partversal.hu weboldalon 

  1. A termékvásárlás, valamint a Partversal.hu használatának megkönnyítése érdekében a Vevő regisztrálhat, illetve saját fiókot hozhat létre a Partversal.hu weboldalon, ám ez nem kötelező. Ezt a regisztrációs űrlap elektronikus kitöltésével, alapvető személyes adatai megadásával teheti meg. A Vevő vállalja, hogy a valóságnak megfelelő, pontos, hiánytalan információkat ad meg magára vonatkozóan. Amennyiben mégis hamis, pontatlan vagy hiányos adatokat adott meg, esetleg a Szolgáltató okkal gyanakszik arra, hogy ilyen információkat adott meg, úgy a Szolgáltatónak jogában áll felfüggeszteni vagy megszüntetni a Vásárló regisztrációját, letiltani a Vásárló profilját és/vagy megtagadni a szolgáltatásait a Vevőtől.

  2. A Vevő bejelentkezési adatokat (a személyesen a Vevő által létrehozott bejelentkezési nevet és jelszót) kap, amellyel bejelentkezhet a Partversal.hu oldalra és igénybe veheti a biztosított szolgáltatásokat. Bejelentkezési adatai biztonságáért maga a Vevő felelős a bejelentkezési adataival történő bejelentkezést követően végrehajtott összes művelet esetén.

  3. A Vevő a regisztrációt követően díjmentesen használja a Partversal.hu weboldalt.

  4. Ha a termékeket a kosarába helyezte, a Vevő a Felhasználási Feltételekben meghatározott fizetési módokon fizethet a termékekért a vásárlási tranzakció teljesítése érdekében.

  5. A tranzakció teljesítését követően a rendszer automatikusan felkéri a Vevőt arra, hogy értékelje a Partversal.hu oldalon szerzett általános vásárlási élményét.

  6. Ha a Vevő jelszava harmadik felek tudomására kerül, a Vevő köteles haladéktalanul megváltoztatni azt.

  7. A Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltató nem felelős más weboldalak rendelkezésre állásáért, valamint egy termék vagy más azon található anyag hiánytalanságáért, pontosságáért vagy meglétéért sem.

 9. A sütik használata

  1. A Partversal.hu Weboldal Sütiket használ. Ezek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a weboldal rendszergazdája számára lehetővé tegyék a Felhasználó egyedi számítógépének azonosítását, és ezáltal javítsák a biztosított szolgáltatásokat. A sütik megkönnyítik és egyszerűbbé teszik a böngészést, a Felhasználó számítógépéről semmilyen más adatok nem gyűjtenek semmiféle formában. 

  2. A felhasználó bármikor megtekintheti a használt sütiket, valamint megtagadhatja vagy elfogadhatja a sütik számítógépes böngészőjében való használatát.

 10. Személyes adatok feldolgozása

  1. A Vevő személyes adatai a Partversal.hu Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kerülnek feldolgozásra. Javasoljuk, hogy a weboldal böngészése előtt tanulmányozza ezt a dokumentumot!

  2. A Szolgáltató vállalja, hogy nem közli harmadik felekkel a Vevő személyes adatait.

VÁSÁRLÁSI SZABÁLYZAT

 1. Általános rendelkezések

  1. A Vásárlási Szabályzat (a továbbiakban: Vásárlási Szabályzat) az Eladó és a Vevő között az Áru eladására vonatkozóan megköttetett valamennyi szerződésre (a továbbiakban: Szerződés) érvényes. Minden Vevőnek és Eladónak javasoljuk, hogy a megrendelések elküldése előtt tanulmányozza a jelen Vásárlási Szabályzatot. Amikor a Vevők leadják a megrendelést a Partversal.hu online kereskedelmi platformon, azzal automatikusan elfogadják a Vásárlási Szabályzatot és az Adatvédelmi Szabályzatot. 

  2. A Vásárlási Szabályzat a Partversal.hu által megkötött, a szerződések elválaszthatatlan részét képező általános vásárlási és értékesítési feltételeket rögzíti.

  3. A Vásárlási Szabályzat rendelkezései nem zárják ki a Vevőnek a Litván Köztársaság törvényei értelmében meglévő jogait, illetve semmilyen esetben sem értelmezhetők azok kizárásaként.

 2. Árubeszerzési szerződés

  1. Az Eladó köteles szerződést kötni a Vevővel a Hirdetésben meghatározott termékek értékesítésére vonatkozóan. Az ilyen szerződés megkötöttnek minősül attól a pillanattól kezdve, amikor a Vevő kifizeti a Partversal.hu elektronikus kosarába helyezett termékeket.

 3. Fizetési módok:

  1. A Vásárló köteles fizetni a Szolgáltatónak az általa vásárolt termékért vagy termékekért. A Szolgáltató köteles a megrendelés megérkezését követő munkanapon megszervezni az Áru kiszállítását a Vevő részére.

  2. Amennyiben Litvániában vásárol, a Vevő az alábbi módokon fizethet a termékekért:

   1. készpénzben a pénztárnál való átvételkor;

   2. Bankkártyával is fizethet, amikor a futár átadja az árut vagy amikor átveszi azokat a postahivatalban.

  3. A Vevő emellett az alábbi módokon fizethet:

   1. elektronikus bankolás a Paysera fizetési rendszerrel az alábbi bankokon keresztül: AB bank „Swedbank”, AB "SEB bankas", AB „Luminor Bank”, Danske Bank A/S litván fiókvállalata, AB „Citadele bankas”, AB „Šiaulių bankas”. hitelszövetkezetek LKU csoportján keresztül. Ne feledje, hogy egyes bankok külön díjat terhelhetnek a vásárlóra az elektronikus banki szolgáltatások használatáért;

   2. Bank- és hitelkártyás fizetéssel; Amennyiben ezt a fizetési módon választja, a kifizetés azonnal teljesül. FONTOS: Kártyás kifizetéseket csak abban az esetben fogadunk el, ha a kártyát kibocsátó bank biztonságos online fizetési programokban vesz részt (ilyen például a MasterCard SecureCode vagy a Verified by Visa). Bankkártya-adatai megadását követően a személyazonossága hitelesítéséhez szükséges biztonsági kód megadása érdekében a kártyáját kibocsátó bank weboldalára irányíthatjuk át. Ha a kifizetésre nem érkezik megerősítés, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz vagy válasszon másik fizetési módot.

   3. PayPal és WebMoney fizetési rendszeren keresztül.

 4. Áruk átvétele / kiszállítása

  1. Áruk futárral történő kézbesítése esetén:

   1. az Árut Litvánia teljes területén belül a Vevő által megadott címen kézbesítik.

   2. A rendszer a vásárlással egy időben automatikusan kiszámítja a szállítási díjat.

   3. A szállítási idő a választott szállítási módtól függ, illetve a választott futárszolgálat előzetes becslésein alapul.

   4. A csomagolóanyagot a Partversal.hu oldalról nyomtatott csomagcímkével szükséges ellátni.

  2. Az Áru átvétele:

   1. A Vevő a termék vagy a termékek kifizetését követően a megrendelés visszaigazolásában megadott címen veheti át a terméket vagy a termékeket az Eladótól. Az Árut a vásárlás dátumától számítva 14 (tizennégy) napon belül veheti át. Az időszak lejártát követően az Eladó a Vevővel való megállapodásban köteles írásban értesíteni a Szolgáltatót arról, hogy visszatérítette az Áru ellenértékét a Vevő számára. A pénz 14 napon belül visszatérítésre kerül, az adott tételt pedig ismét meghirdetik a Partversal.hu oldalon.

   2. A Vevő dönthet úgy, hogy postai önkiszolgáló terminálból veszi át az Árut.

 5. Visszaküldés

  1. Az Eladó köteles lehetőséget biztosítani a Vevő számára arra, hogy az Áruvisszaküldési Szabályzat című dokumentumban rögzített eljárással az átvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül visszajuttassa a megfelelő vagy az alacsony minőségű termékeket.

  2. A Litván Köztársaság Polgári Törvénykönyvének, a Litván Köztársaság fogyasztói jogok védelméről szóló törvényének és a Litván Köztársaság fogyasztói jogok védelméről szóló, 2014. július 22-én kelt törvényének rendelkezéseivel összhangban a termékek esetleges hibáit helyre kell állítani, a megfelelő vagy az alacsony minőségű termékeket pedig ki kell cserélni vagy vissza kell küldeni. A Litván Köztársaság Kormánya által elfogadott Kiskereskedelmi Szabályzatban elfogadott eljárásnak megfelelően. 

 6. Panaszkezelés

  1. A Felek elfogadják, hogy Vevő által a termékek minőségére, azoknak a Hirdetésben közölt információknak való megfelelésére vagy más fontos körülményekre vonatkozóan tett panaszait a Szolgáltató köteles kivizsgálni, és ezután jogában áll előzetes döntést hozni a Vásárló panaszának (állításának) érvényességére vonatkozóan. Ha a Szolgáltató valamennyi körülmény figyelembe vételével úgy határoz, hogy a Vevő állítása igazolható, az Eladó vállalja, hogy elfogadja és betartja ezt a döntést. A panasztételi eljárás nem tekinthető alternatív vitarendezési eljárásnak, valamint semmilyen módon nem zárhatja ki, hogy a Vevő a törvények által biztosított egyéb formákban érvényesítse a jogait. 

 7. A Felhasználási Feltételek megsértése

  1. A Felhasználók és a Vevők kötelesek betartani a jelen Felhasználási Feltételeket és a Litván Köztársaság jogszabályait. A Szolgáltatónak a szabálysértés természetétől függően jogában áll korlátozni, felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó fiókját, visszavonni a kifizetetlen tranzakciókat, törölni a Hirdetéseket vagy a Hirdetések keresési eredményeit tartalmazó lista aljára helyezni a Hirdetéseket, szüneteltetni azokat, illetve törölni a pontatlan, félrevezető, illetve más olyan jellegű szöveget egy Hirdetésből, amely nem felel meg a valóságnak vagy a jogszabályi követelményeknek, arra kötelezheti az Eladót, hogy visszatérítse a termékért fizetett pénzt, csökkentheti vagy visszavonhatja az Eladó kedvezményeit, valamint egyéb technikai és jogi lépéseket tehet, ha a Felhasználó:

   1. sérti a jogszabályi rendelkezéseket és a jelen Felhasználási Feltételeket;

   2. harmadik felek jogait veszélyezteti;

   3. Hibás regisztrációs adatokat ad meg, vagy nem fizeti ki időben az esedékes díjakat.

  2. A Felhasználót a Szerződésben vagy a regisztráció alkalmával a Partversal.hu oldalon megadott e-mail címen szükséges tájékoztatni a szabályzat megsértése miatt tervezett vagy végrehajtott szankciókról.

 8. A Szolgáltató jogai: 

  1. A Szolgáltató vállalja, hogy:

   1. minden erőfeszítést megtesz a biztosított szolgáltatások biztonsága, minősége és megfelelő működése érdekében, illetve azért, hogy az Eladó Hirdetései kellő nyilvánosságot kapjanak, amíg az árut meg nem vásárolják vagy az Eladó kezdeményezésére le nem törlik a Partversal.hu oldaláról. 

   2. Amennyiben a Vevő úgy dönt, hogy a Vevő által meghatározott címre szállítsák ki az árut, a Hirdetésben megvásárolt áruk kifizetésének megérkezését követő munkanapon legkésőbb délig futárszolgálatot küld az Eladó megadott tároló létesítménybe az áru átvételéhez, 

  2. A Szolgáltatónak jogában áll:

   1. új fizetési és szállítási módokat, valamint új költségeket (díjakat) bevezetni és/vagy módosítani a régieket. A Vevőt e-mailben, valamint a személyes fiókjában, a költségek (díjak) alkalmazása előtt legalább 30 nappal szükséges értesíteni a Partversal.hu oldalon bekövetkezett változásokról. Amennyiben a Vevő továbbra is használja a Partversal.hu oldalt, azt úgy kell tekinteni, hogy a Vevő automatikusan elfogadta az adórendszer változásait vagy az új költségek (díjak) bevezetését;

   2. felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatások biztosítását és a kötelezettségei teljesítését, ha alapos okkal feltételezi, hogy az Eladó nem tartja be a jelen Felhasználási Feltételeket és/vagy a jogszabályi rendelkezéseket.

  3. A Szolgáltató nem vonható felelősségre az alábbiakért:

   1. a Felhasználónak az esetlegesen a Partversal.hu használatához vagy a használatra való képtelenségéhez kapcsolódó üzleti folyamatai, eredményei, értékesítési dinamikái, profitjai vagy veszteségei;

   2. a hirdetések tartalmának igazságtartalma és pontossága, az eladott áru hitelessége és/vagy eredete, azok törvényessége és minősége és az időszerű kifizetés;

   3. a Hirdetés tartalmának és/vagy a Partversal.hu; oldalon való elhelyezésének eredményeként a Felhasználónak vagy harmadik feleknek okozott kár;

   4. a Vevő személyazonosságának megerősítése, valamint a bejelentkezési adatok, a jelszó és az egyéb személyes információk megfelelő használata; a Szolgáltató nem vonható felelősségre, amennyiben az adatokkal való esetleges visszaélés következtében harmadik felek használják az adatokat;

   5. a Felhasználók Partversal.hu oldalon tanúsított nem megfelelő magatartása;

   6. a Felhasználók vagy más személyek által elszenvedett esetleges anyagi és nem anyagi károk, amelyek közvetve vagy közvetlenül a Felhasználók fiókjaiban, a megjegyzések közt vagy a Partversal.hu által megadott egyéb információk következtében jelenhettek meg;

   7. a Felhasználó által elkövetett szerzőijogsértési esetek (például a termékekről készült fényképek feltöltésével), egyéb, bármilyen jellegű és bármilyen jogi eszközzel elkövetett szellemtulajdonjog-sértés(ek);

   8. a Partversal.hu vagy az adatbázis működésének megszakadása, adatvesztés, illetve a Felhasználót vagy más személyeket technikai okok és/vagy nehézségek vagy más olyan események miatt ért veszteségek, amelyek gátolják a Felhasználót a Partversal.hu használatában (internetcsatlakozási hibák, a számítógépes berendezés, a telekommunikációs berendezés vagy egyéb készülékek meghibásodása). 

 9. A SZOLGÁLTATÓ ÉS AZ ELADÓ HATÁSKÖRÉN KÍVÜL ESŐ ESEMÉNYEK 

  1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Szerződés, illetve a Szerződés hatálya alá eső kötelezettségek hibás vagy késedelmes teljesítéséért, ha az ilyen hiba vagy késedelem vis major körülményekre vezethető vissza. A Szolgáltató ebben az esetben köteles:

   1. haladéktalanul értesíteni a Vevőt a vis major esemény bekövetkeztéről;

   2. az Eladó Szerződés hatálya alá eső kötelezettségei felfüggesztésre kerülnek, a kötelezettségek teljesítési határideje pedig meghosszabbításra kerül.

   3. Amennyiben a vis major esemény hatással van az Áru Vevőnek történő kiszállítására, az Eladó új kiszállítási dátumban egyezik meg vele a vis major körülmények megszűnését követően.

 10. Szellemi tulajdon

  1. A Partversal.hu valamennyi tartalma, beleértve azok kiválasztását és elrendezését (a Felhasználók személyes adatait és az általuk feltöltött információkat kivéve), a Partversal.hu oldalt megillető valamennyi jogot, a weboldal címét, a védjegyeket, a munkákat, a szoftvereket és/vagy azok részeit, a szlogeneket, arculati elemeket, a grafikai jelöléseket és egyéb szellemi tulajdonokat, amelyek a Szolgáltató kezdeményezésére kerülnek feltöltésre és jelennek meg a Partversal.hu oldalon, a Szolgáltató tulajdonát képezik, illetve a Szolgáltató jogszerűen használja azokat a szellemi tulajdon tárgyainak jogos tulajdonosaival kötött megállapodások vagy egyéb jogerős ügyletek alapján. A Szolgáltató hozzájárulása nélkül a Weboldal tartalmának és arculatának módosítása, másolása vagy egyéb használata tilos.

  2. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználók által a Partversal.hu oldalon használt (esetleges) védjegyekért, valamint nem vonható felelősségre a szellemi tulajdon védelmét szabályozó vagy egyéb természetű jogszabályok Felhasználók általi megsértéséért, amennyiben erre sor kerül.

  3. Az Eladó elfogadja, hogy a Hirdetései és más közzétett tartalmai a szellemi tulajdont is beleértve a Partversal.hu adatbázisának részét képezi, a Szolgáltató pedig hirdetési vagy egyéb célokra használhatja azokat. Az Eladó elfogadja, hogy az Eladó tulajdonába tartozó ilyen elemek vonatkozásában semmilyen jogdíj vagy licencdíj nem kerül kifizetésre.

 11. Harmadik felek hivatkozásaira vonatkozó felelősségkizárás 

  1. A Partversal.hu nem vállal felelősséget harmadik felek Weboldalon használt, más oldalakra mutató hivatkozásaiért, valamint nincs ráhatása azokra. 

  2. Partversal.hu nem rendelkezik befolyással az említett oldalak tartalmára vagy természetére nézve, a felhasználó pedig azzal, hogy rákattint azokra, és a rendszer a Partversal.hu helyett más oldalra irányítja át, elismeri a saját felelősségét.

 12. Vitarendezés 

  1. A jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit érintő vita esetén a Szolgáltató a viták jóhiszemű rendezését, egy kölcsönösen kielégítő kompromisszum megtalálását részesíti előnyben. Amennyiben nem születik tárgyalásos megegyezés, a vitákat a Litván Köztársaság bíróságai előtt szükséges rendezni.

 13. Záró rendelkezések 

  1. A Felhasználási Feltételeket a Litván Köztársaság törvényei szabályozzák.

  2. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármelyik rendelkezése valamilyen okból érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak minősül, az adott rendelkezés eltávolításra kerül, és a fennmaradó rendelkezések érvényességét ez nem érinti.

  3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy kiegészítse vagy módosítsa a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit a Felhasználó e-mailben vagy annak személyes fiókjában és a Partversal.hu weboldalon történő tájékoztatás mellett. Minden kiegészítés a megjelenését követő 30 napon belül lép érvénybe. Amennyiben a Felhasználó ezt az időszakot követően folytatja a Partversal.hu használatát, az azt jelenti, hogy a Felhasználó automatikusan elfogadja a módosításokat.

  4. A Vevők és az Eladók közötti vitás kérdésekkel az Állami Fogyasztóvédelmi Szolgálat foglalkozik (cím: Vilniaus str. 25, LT-01402 Vilnius, Litvánia tel.: (8 5) 262 6751, fax. (8 5) 279 1466, e-mail [email protected]).

  5. Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az EU-ban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az EU-ban letelepedett kereskedelmi szereplő közötti szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogvitákat az elektronikus vitarendezési (EDR) platformon keresztül lehet benyújtani, amely a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT.

Kényelmes kiszállítás

Kiszállítás az Ön számára legkényelmesebb módon futárszolgálaton vagy postahivatalon keresztül

VENIPAK LogoGLS LogoDPD LogoDB Schenker Logo

Rugalmas fizetés

Fizetés kártyával, e-bankkal, mobiltárca szolgáltatással vagy készpénzzel

Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo

Segítség

Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal

Partversal.hu egy online kereskedési platform, ahol egyszerűen és gyorsan megtalálhatja a szükséges használt autó- vagy motoralkatrészeket. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Ön ideje értékes, ezért ezt a rendszert az Ön kényelmét szem előtt tartva alakítottuk ki. A(z) Partversal.hu használatával nem kell időt vesztegetnie különböző autóbontók vagy roncstelepek felhívásával – csak használja portálunkat, és egy helyen hozzáférhet a Litvániában elérhető legnagyobb autó- és motoralkatrész-adatbázishoz. Litvánia-szerte számos megbízható autóroncsteleppel állunk kapcsolatban, és a használt alkatrészek széles skáláját tudjuk biztosítani fényképekkel, leírásokkal és árakkal. A beszállítók és az általuk szállított alkatrészek száma napról napra növekszik, és az alkatrészek kínálatának növekedésével nő az esélye, hogy nálunk megtalálja azokat. Könnyedén megrendelheti otthonából vagy irodájából a szükséges autó- vagy motoralkatrészeket, amelyeket a futár 3-7 munkanapon belül kiszállít Önnek. Ha kérdése van egy használt alkatrésszel kapcsolatban, forduljon tapasztalt tanácsadóinkhoz. Biztosak akarunk lenni abban, hogy elégedett a vásárlással, ezért ha az alkatrész nem megfelelő, ingyenesen kicseréljük, vagy 14 napon belül visszaküldheti.

VENIPAK LogoGLS LogoDPD LogoDB Schenker LogoUPS Logo
Visa LogoMasterCard LogoPaypal LogoPaysera Logo
© 2024 Partversal.hu semmilyen kapcsolatban nem áll az autók, motorkerékpárok és teherautók (alkatrészek) gyártóival, amelyeknek információi rendelkezésre állnak, és amelyek alkatrészeit értékesítik a(z) Partversal.hu oldalon. Minden kép, információ és jog védett, a másolás tilos.